Gjutjärnstrappor by Villa d’Or

För vissa trappmodeller kan höjden på slitbanorna anpassas (minskas) genom fräsning med flera millimeter. Detta för att få den exakta höjden mellan de två färdiga våningarna. Denna process kan göras med de flesta modeller som innehåller en baluster per slitbanan, som Bordeaux, Paris, Dijon, Saint-Tropez och Mirecourt (versionen med 14 steg till cirkeln). Det beror på modell med hur många millimeter höjden kan sänkas.